Colofon

Redactie
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Marianne Bosch, Milja de Jong Du Puy, Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx, Jurre van der Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel, Werner Tornij, Els Vorstenbosch, Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is NL92 RABO 0138500819 bij de Rabobank te Oerle.

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.

Druk & technische realisatie


Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via .
Op de volgende plaats ligt de koers: Dorpscentrum dOuw School, Oude Kerkstraat 18, Oerle en Gasterij t Dorpsgenot, Toterfout 13A, Oerle.

Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel, St. Janstraat 50
E-mail: (is dus NIET het emailadres voor kopij)
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC

Internet
http://www.koersvanoers.nl
Heeft u wijzigingen voor de Koers van Oers op internet mail dan naar:

Kopij aanleveren:
Via mail naar of in de brievenbus bij dOuw School in de vorm van een diskette/cd en een afdruk  (i.v.m. leesbaarheid diskette).

Advertentie tarieven
Tarieven vindt u op www.koersvanoers.nl/tarieven.htm

Laatst bijgewerkt: Zaterdag 3 juli 2021.